Рискове при употреба на продукта:

Съдържанието на настоящото не представлява заместител на директната, лична, професионална медицинска грижа и диагноза. Никой от хранителните режими  или упражненията (включително продуктите и услугите) упоменати от Procast Fitness или от Вили Андреева не трябва да се прилагат или използват без разрешение от Вашия лекар или доставчик на здравни услуги. Информацията, съдържаща се в настоящото не е предназначена да Ви предостави специфични здравни съвети относно физическото или психическото Ви здраве, или изобщо съвети от какъвто и да е характер отнасящи се било то за физическо лице или дружество, и в тази връзка не трябва да се разчита на нея. Ние не сме медицински професионалисти, и никаква информация в настоящото не бива да се интерпретира погрешно.

Участие в дейностите, изброени в настоящото, може да носи определен риск за хора в увредено здраве или за такива, страдащи от вече съществуващо физическо или психическо заболяване. Поради наличието на такъв риск, Вие следва да не участвате в такива хранителни режими в случай, че здравето Ви е увредено, или в случай, че страдате от предварително съществуващо здравословно физическо или психическо заболяване. В случай, че Вие решите да участвате, въпреки наличието на такъв риск, то Вие го извършвате по Ваше желание и решение, доброволно и ясно осъзнавайки всички рискове, съществуващи във връзка подобно спазване хранителен режим . Такива рискове могат да съществуват и за лица, които към момента на започване на дейностите се намират в добро здраве.

В допълнение, много от нашите програми включват обучение относно това как да изпълнявате физически упражнения. Такава дейност по своята същност носи рискове, особено, когато това се извършва от лица в лоша форма. Може да получите мускулни разкъсвания, разтегляне, изкълчване, разместване, или други нежелани последици за здравето, породени от тези дейности. Също така, в повечето от нашите програми се включва определен хранителен режим. Лицата, взимащи участие, трябва да преценят всички рискове свързани с готвенето и подготовката на храната.

Обичайни очаквани резултати от Procast Fitness и други продукти на Вили Андреева:

Ние полагаме изключителни усилия за да осигурим на нашите клиенти постигането на възможно най-добрите резултати. Въпреки това, както е и с повечето останали неща, резултатите се определят от това колко усилие влагаме ние самите. Даваме Ви ясен план, за да постигнете възможно най-добрите резултати, но за да ги постигнете, Вие трябва да следвате плана всяка седмица. Предназначението на настоящата програма е да Ви покаже как да водите здравословен начин на живот, като нашата цел е не само да Ви помогнем да изглеждате по-добре, а и да се чувствате по-добре всеки ден. Не можем да Ви гарантираме резултати, защото всеки е различен и откликва по различен начин.

Отказ от поемане на отговорност относно: Препоръки:

Препоръките, които могат да бъдат намерени на интернет сайта на Procast Fitness представляват постигнати резултати, които са ни били изпратени от хора, използвали програмата на Вили Андреева, като те може да не отразяват обичайното ежедневие на купувачите, може да не са приложими за обикновения средностатистическия човек, и не са предназначени да служат като гаранция, че всеки може да постигне същите или подобни резултати. В случай, че сме разкрили информация относно обичайни резултати на базата на информация, която ни е била предоставена от производител или друга уважавана трета страна, то Вие следва да предположите, че посочените обичайни резултати са по-благонадеждни, отколкото препоръките и други примери, които могат да бъдат намерени на нашите интернет сайтове. Въпреки това, във всички случаи Вие трябва да извършите надлежна проверка, и съответно да не приемате такива резултати за абсолютна истина. Ние не носим отговорност за грешки или изпусната информация относно стандартните резултати, която ни е била предоставена от производителите или други уважавани трети страни. В случай, че става въпрос за нов продукт или услуга, моля имайте предвид, че той може да не е бил достатъчно дълго на пазара за да можем да предоставим точни резултати. Също така дори да следвате програмата напълно точно, все пак е възможно да не постигнете резултатите, посочени в препоръките. Тяхната цел е да покажат най-добрите резултати, които са били постигнати чрез програмата, и не бива да се възприемат като типичните резултати, които обикновения потребител постига.

Следи Procast Fitness

ProCast Fitness

©2019 Procast Fitness. Всички права запазени.

Change Language