Статии от блога

Увеличете своята физическа активност

КЛЮЧОВИ УКАЗАНИЯ ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ 

• Всички възрастни трябва да избягват липсата на движение. Малко физическа активност е по-добре от никаква, и за хората, които взимат участие в някаква физическа активност има здравни ползи.

• За осезаеми здравни ползи, възрастният човек трябва да бъде физически активен (аеробика) поне  150 минути (2 часа и 30 минути) седмично средна интензивност, или 75 минути (1 час и 15 минути) седмично висока интензивност, или еквивалентна комбинация от средна и висока интензивност. Аеробиката трябва да се изпълнява на епизоди от по поне 10 минути, и за предпочитане, трябва да бъде разпределена през дните от седмицата.

• За допълнителни и по-съществени здравни ползи, възрастният човек трябва да увеличи физическата си активност (аеробика) на до 300 минути (5 часа) седмично средна интензивност, или 150 минути седмично висока интензивност или еквивалентна комбинация от средна и висока интензивност. Още повече здравни ползи могат да бъдат постигнати, когато взимате участие във физически дейности над тези посочени лимити.

• Също така, възрастният човек трябва да прави упражнения два или повече дни от седмицата със средна или висока интензивност за укрепване на мускулите, като тези упражнения трябва да включват всички главни мускулни групи, тъй като тези упражнения доставят на тялото допълнителни здравни ползи.

 

*Източник: “2008 Указания за физически дейности за американците.” 

Сайт на Департамента на САЩ за здравни и обществени услуги. 14 октомври 2013

Етикети:

Следи Procast Fitness

ProCast Fitness

©2019 Procast Fitness. Всички права запазени.

Change Language